ล็อกอินเข้าใช้งาน

ข่าวประกาศล่าสุด

ตารางสอนปีการศึกษา 1 / 2564

แบบทดสอบล่าสุด

แบบทดสอบกลางภาคอัตนัยหน้าที่ 2/64
วิชา
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
1 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาคหน้าที่่พลเมือง2/64
วิชา
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
20 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญชุด 7
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
10 นาที