ล็อกอินเข้าใช้งาน

ข่าวประกาศล่าสุด

ตารางสอนปีการศึกษา 1 / 2564

แบบทดสอบล่าสุด

แบบฝึกทักษะพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านการเมืองการปกครอง
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
50 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที