ล็อกอินเข้าใช้งาน

ข่าวประกาศล่าสุด

ตารางสอนปีการศึกษา 1 / 2564

แบบทดสอบล่าสุด

แบบทดสอบกลางภาคอัตนัย
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
2 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาคพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ 2/64
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
20 นาที
แบบทดสอบพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ ชุด 2
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
15 นาที