ล็อกอินเข้าใช้งาน

ข่าวประกาศล่าสุด

ตารางสอนปีการศึกษา 1 / 2564

แบบทดสอบล่าสุด

ฟื้นฟู/สำรวจการเดินเรือ
ประวัติศาสตร์สากล ม.5
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบฝึกทักษะพัฒนาการสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านการเมืองการปกครอง
ประวัติศาสตร์ ม.3
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
50 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที