แบบทดสอบล่าสุด

แบบทดสอบกลางภาคอัตนัยหน้าที่ 2/64
วิชา
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
1 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบกลางภาคหน้าที่่พลเมือง2/64
วิชา
ระดับชั้น
ม.5
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
20 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญชุด 7
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญ ชุด 6
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญขุนนาง 5
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญรัตนโกสินทร์-ขุนนาง ชุด 4
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ ชุด 3
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยอยุธยา ชุด 2
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย ชุด 1
ประวัติศาสตร์ ม.ปลาย
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
10 นาที
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/64
ประวัติศาสตร์ไทย ม.4
ระดับชั้น
ม.4
จำนวน
30 ข้อ
เวลา
30 นาที