วิธีลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์ สำหรับนักเรียน

ให้นักเรียนลงทะเบียนเว็บไซต์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้   หลังจากเข้าเว็บไซต์คุณครู แล้วให้เลือกที่ปุ่มเมนู ตามรุปด้านล่าง    

ให้นักเรียนลงทะเบียนเว็บไซต์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
หลังจากเข้าเว็บไซต์คุณครู แล้วให้เลือกที่ปุ่มเมนู ตามรุปด้านล่าง
 
 
เลือกเมนู ด้านล่าง เพื่อ สมัคร ลงทะเบียนใช้งาน
 
 
กรอกรายละเอียด ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วกดปุ่ม "ลงทะเบียนใช้งาน"