วิธีการเก็บชั่วโมงเรียน สำหรับนักเรียน

ในแต่ละรายวิชาจะมีให้เก็บชั่วโมงเรียนตามที่กำหนด นักเรียนที่จะเก็บชั่วโมง เรียนให้ทำตามขั้นตอนดังนี้     1. เข้าสู่ระบบการใช้งาน

ในแต่ละรายวิชาจะมีให้เก็บชั่วโมงเรียนตามที่กำหนด นักเรียนที่จะเก็บชั่วโมง
เรียนให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
 
 
1. เข้าสู่ระบบการใช้งาน
 
 
 
 
 
2. เมื่อเข้ามา หน้าหลักผู้ใช้ นักเรียนสามารถดูประวัติการเก็บชั่วโมงเรียนได้ที่เมนู ชั่วโมงเรียน
 
 
 
 
 
3. ในหน้า ชั่วโมงเรียน หากยังไม่เคยเก็บชั่วโมงเรียน ก็จะไม่มีรายการใดๆ แต่ถ้าเคยเก็บชั่วโมงเรียน
แล้ว จะแสดงรายวิชาที่ได้เก็บชั่วโมงเรียน สามารถกดดูรายละเอียดการเก็บชั่วโมงเรียน
 
 
 
 
 
4. หน้ารายละเอียด สามารถดูว่า เก็บชั่วโมงเรียนไปแล้วเท่าไหร่ ครบกำหนดหรือผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
แล้วหรือไม่ สามารถกดไปหน้า บทเรียน เพื่อเก็บชั่วโมงเรียนต่อได้
 
 
 
 
 
5. ถ้าต้องการเก็บชั่วโมงเรียน สามารถไปที่เมนู บทเรียน
6. เลือกรายวิชาที่เรากำลังเรียนอยู่ 
 
 
 
 
 
7. ถ้าเป็นวิชาที่เปิดใช้งานสำหรับนักเรียน จะมีปุ่ม เริ่มนับชั่วโมงเรียน  กดปุ่มนี้ เมื่อต้องการเก็บชั่วโมงเรียน
 
 
 
 
 
8. กดปุ่ม บันทึก เมื่อต้องการออก และบันทึกชั่วโมงเรียน
 
 
 
 
 
9. นักเรียนสามารถ นับชั่วโมงเรียนต่อหลังจากบันทึกแล้วได้ หรือมาเก็บชั่วโมงเรียนวันหลังได้
จนกว่าจะครบตามที่กำหนดไว้