ข้อมูลที่อยู่สำหรับติดต่อ

ปฏิบัติหน้าที่สอนประจำห้อง 5211
และห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

083-14322244

gasorn_saw@hotmail.com

kroo.kesorn

** นักเรียนที่ลืมรหัสผ่าน ให้ทักไลน์ แล้วแจ้งชื่อ และรหัสนักเรียน กับครูที่ไอดี   kroo.kesorn
 
 
หรือจะสแกนเพิ่มเพื่อน ด้วย Line Qrcode ด้านล่าง แล้วแจ้งชื่อ กับรหัสนักเรียน
กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล และยาวรวม 6 ตัวอักษรขึ้นไป
กรุณากรอก อีเมล ให้รูปแบบถูกต้อง
กรุณากรอก รายละเอียด และยาว 10 ตัวอักษรขึ้นไป